W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro Karier PWSZ w Skierniewicach

ul. Batorego 64F (bud F pok 130)

tel. 46 834 40 20

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów
Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Skierniewicach

§1

Cel monitoringu

Celem monitorowania karier zawodowychabsolwentów jest:

 • Uzyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej studentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia tuż przed zakończeniem studiów (przed obroną pracy dyplomowej).
 • Uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia.
 • Uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy.
 • Uzyskanie informacji na temat dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów PWSZ w Skierniewicach.

§2

Metoda monitoringu

 • Badanie ankietowe on-line na zakończenie studiów (przed obroną pracy dyplomowej) służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się studenci kończący studia w kontekście startu na rynek pracy
 • Badanie ankietowe on-line 1 rok po ukończeniu studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy oraz w celu podtrzymania kontaktu z absolwentami
 • Badanie ankietowe on-line 3 lata po ukończeniu studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy
 • Badanie ankietowe on-line 5 lat po ukończeniu studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

§3

Przebieg monitoringu

Badanie karier zawodowych absolwentów składa się z pięciu etapów:

1.Wygenerowanie bazy danych absolwentów z danego roku akademickiego

 • Baza danych zostaje wygenerowana w Systemie Opticamp na podstawie zalogowania do Systemu i uzupełnieniu ankiety na zakończenie studiów dla studentów PWSZ w Skierniewicach, która służy pozyskaniu aktualnych danych kontaktowych, uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu oraz uzyskaniu informacji na temat sytuacji zawodowej studentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia tuż przed zakończeniem studiów.
 • W ramach rejestracji student zobowiązuje się także do informowania Biura Karier o zmianie podanych danych kontaktowych.
 • Dane pozyskane w ankiecie na koniec studiów  mają na celu umożliwienie pracownikom Biura Karier zakwalifikowanie studenta do grupy badanej w ramach Monitoringu Losów Absolwentów i skontaktowanie się z absolwentem celem zbadania jego losów po roku, 3 i 5 latach od ukończenia studiów w PWSZ w Skierniewicach oraz umożliwienie oceny stanu wyjściowego rozumianego jako zebranie informacji o sytuacji zawodowej studentów z danego rocznika na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia na zakończenie studiów.
 • Ankietę wypełnia każdy student kończący Uczelnię on-line w Systemie Opticamp, a następnie drukuje wypełniony formularz ankiety i dostarcza go do Biura Karier w chwili podpisu Karty obiegowej.
 • W chwili składania Formularza ankiety każdy student jest informowany przez pracownika Biura Karier o celu pobierania danych osobowych oraz o fakcie iż badanie będzie ponownie przeprowadzane po roku, 3 i 5 latach.

 

2. Badanie ankietowe on-line 1 rok po ukończeniu studiów w PWSZ w Skierniewicach

 

 • Pracownik Biura karier poprzez System Opticamp generuje grupę do badania oraz publikuje w Systemie ankietę kierowaną do grupy badanej, następnie uruchamia w Systemie procedurę powiadomienia, która automatycznie wysyła do wygenerowanej grupy badanej maila z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej losów zawodowych.
 • Ankieta zostaje dostarczona absolwentom drogą elektroniczną poprzez personalizowany link do ankiety
 • W przypadku niewypełnienia przez absolwenta ankiety w ciągu 14 dni, System wysyła maila przypominającego o badaniu, drugi raz udostępniając link do ankiety.
 • W sytuacji gdy po 30 dniach od wysłania pierwszej ankiety absolwent nie wypełni ankiety, System wysyła maila przypominającego o badaniu, trzeci raz udostępniając link do ankiety
 • W sytuacji gdy po 4 dniach od wysłania pierwszej ankiety absolwent nie wypełni ankiety pracownik Biura Karier telefonicznie przypomina o badaniu i powiadamia absolwenta o czekającej ankiecie do wypełnienia w Systemie Opticamp.

 

 

3. Badanie ankietowe on-line 3 lat po ukończeniu studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy (badanie ankietowe zostanie zrealizowane zgodnie z procedura opisana w pkt.2

 

4. Badanie ankietowe on-line 5 lat po ukończeniu studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy (badanie ankietowe zostanie zrealizowane zgodnie z procedura opisana w pkt.2

 

 

5. Opracowanie zebranych danych empirycznych, wygenerowanie raportów

 

Po zakończeniu etapu badań opisanego w pkt. 2,3,4;

 • System sortuje ankiety  zwrotne na:
  • wypełnione bezbłędnie
  • wypełnione niekompletnie – do ponownego wypełnienia
  • pozostawione bez odpowiedzi
 • Na bazie wypełnionych ankiet automatycznie w Systemie tworzy się baza danych oraz archiwum
 • Na podstawie uzyskanych danych empirycznych Pracownik Biura Karier poprzez System Opticamp dokonuje analizy danych oraz statystyk na bazie których stworzone zostaną raporty końcowe
 • Wyniki i informacje z Elektronicznego Badania Losów Absolwentów corocznie udostępniane są  Władzom Uczelni oraz osobom i podmiotom przez Władze wskazanym.

 

© 2013 PWSZ Skierniewice

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Dane techniczne zawarte na stronie www.pwsz.pl mają wyłacznie informacyjny charakter
i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)