W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro Karier PWSZ w Skierniewicach

ul. Batorego 64F (bud F pok 130)

tel. 46 834 40 20

O nas

Celem Biura Karier i Promocji jest przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ do rosnących wymagań rynku pracy, z uwzględnieniem potrzeb rynku regionalnego.

Biuro pomaga studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, jest łącznikiem między światem nauki a rynkiem pracy. Biuro pełni także ważną rolę w poszerzaniu potencjału rozwojowego Szkoły.

Biuro realizuje swoje cele poprzez różne formy wsparcia, takie jak:

  • warsztaty, szkolenia – m. in. z autoanalizy, planowania kariery zawodowej, narzędzi i metod poszukiwania pracy, skutecznej autoprezentacji, przedsiębiorczości
  • poradnictwo indywidualne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą, przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
  • tworzenie baz danych kandydatów do pracy i potencjalnych pracodawców
  • organizację praktyk i staży oraz informację o dostępnych ofertach pracy,
  • udostępnianie wydawnictw związanych z kształtowaniem kariery zawodowej oraz realiami rynku pracy (informatory, poradniki).
  • prowadzenie Badania Losów Zawodowych Absolwentów – analiza sytuacji absolwentów na rynku pracy oraz ich przygotowania do zawodu,
  • ponadto, Biuro Karier jest miejscem integracji społeczności szkolnej, gdyż w jego ramach działają specjaliści rynku pracy, nauczyciele akademiccy jak i studenci.

W latach 2009 – 2011 Biuro Karier realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. "Pewny start na rynek pracy - wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów".

Obecnie Biuro Karier realizuje nowe działania które rozszerzają i wzbogacają ofertę, kierowaną do studentów i absolwentów. Działania te podejmowane są w ramach kompleksowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Program rozwojowy PWSZ w Skierniewicach” (szczegóły na stronie internetowej projektu).

© 2013 PWSZ Skierniewice

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Dane techniczne zawarte na stronie www.pwsz.pl mają wyłacznie informacyjny charakter
i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)